Trenerka Klaudia TMN Kids

Trenerka Klaudia

Z zawodu jest terapeutą zajęciowym. Studia realizowała na AWFiS w Gdańsku, ukończyła kursy z zakresu terapii ręki, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Za swoje największe osiągnięcie sportowe uważa reprezentowanie województwa pomorskiego w lidze piłki ręcznej młodziczek.

Poza prowadzeniem zajęć w TMN Kids pracuje w przedszkolu integracyjnym jako terapeuta zajęciowy. Prowadzi grupowe zajęcia ruchowe i terapie indywidualne.

Empatia to według trenerki Klaudii podstawa pracy z dziećmi. Ważn podczas zajęć sportowych jest pozytywna atmosfera. Ważne, aby dzieci czerpały jak największą radość z zajęć ruchowych.